Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU


 

OGŁOSZENIE

O REALIZACJI PROJEKTU

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARCZMISKACH OGŁASZA,

ŻE OD DNIA 1 CZERWCA 2017 ROKU

ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU ,,EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EFS

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje

Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu: od 2017-06-01 do: 2019-06-30

Typ projektu: I-lit. a, b, c)

Całkowita wartość projektu: 986 363,75 PLN

Kwota dofinansowania: 936 908,75 PLN

Grupę docelową stanowi 32 nauczycieli i 363 uczniów Zespołu Szkół w Karczmiskach (w tym 183 uczniów Szkoły Podstawowej i 80 uczniów Gimnazjum).


 

ZADANIA W PROJEKCIE:

I. SZKOLENIA NAUCZYCIELI:

  1. Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT.

Tematyka: m. in. obsługa urządzeń cyfrowych i ich wykorzystanie w edukacji, cyfrowe metody kształcenia, bezpieczeństwo w sieci.

1 grupa x 13 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

  1. Innowacyjne metody edukacyjne.

Tematyka: m. in. rezultaty innowacyjnych projektów edukacyjnych, zasoby w sieci, kształtowanie postaw kreatywnych innowacyjnych i rozwijających pracę w grupie.

1 grupa x 13 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

  1. Nauczanie metodą eksperymentu.

Tematyka: m. in. założenia metodyczne, rodzaje eksperymentów i ich zastosowanie, cele nauczania metodą eksperymentu, możliwe efekty.

1 grupa x 15 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

  1. Pedagogika specjalna.

Tematyka: m. in. rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych stosowanie pomocy dydaktycznych w praktyce z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, równość szans w edukacji, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

1 grupa x 10 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

  1. Nauka programowania.

Tematyka: m. in. najbardziej popularne języki programowania (m.in. Jawa, C++), najbardziej efektywne metody nauczania programowania.

1 grupa x 4 osób x 32 godziny, 8 godzin/ miesiąc.

  1. Terapia pedagogiczna.

Tematyka: m. in. problemy rozwojowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, organizacja procesu terapeutycznego.

1 grupa x 12 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

 

 

 

 

II. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KLUCZOWE KOMPETENCJE I POSTAWY UCZNIÓW.

1. JĘZYKI OBCE:

1) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (1152 godziny).

Tematyka: m. in. gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku angielskim (poziom rozszerzony).

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 14 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 1008 godzin.

Gimnazjum: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

2) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (1152 godziny).

Tematyka: m. in. gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku angielskim (poziom podstawowy) oraz na powtórzenie i utrwalenie treści sprawiających uczniom trudności.

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 14 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 1008 godzin.

Gimnazjum: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

3) Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego (144 godziny).

Tematyka: m. in. gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku niemieckim (poziom rozszerzony).

Szkoła Podstawowa: rok szkolny 2018/2019 x 1 grupa/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 35 godzin.

Gimnazjum: rok szkolny 2017/2018 x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 74 godziny; rok szkolny 2018/2019:1 grupa/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 35 godzin; razem 87 godzin.

4) Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego (144 godziny).

Tematyka: m. in. gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku niemieckim (poziom podstawowy) oraz na powtórzenie i utrwalenie treści sprawiających uczniom trudności.

Szkoła Podstawowa: rok szkolny 2018/2019 - 1 grupa/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 35 godzin.

Gimnazjum: rok szkolny 2017/2018 - 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 74 godziny; rok szkolny 2018/2019 - 1 grupa/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 35 godzin; razem 87 godzin.

2. ICT/PROGRAMOWANIE:

Zajęcia rozwijające z ICT/programowania (720 godzin).

Tematyka: kodowanie od podstaw, najbardziej popularne języki programowania (np. Java, C++), porównywanie różnych języków programowania i ich specyfiki.

Szkoła Podstawowa: rok szkolny 2017/2018 - 6 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 216 godzin; rok szkolny 2018/2019 - 8 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 288 godzin;

Gimnazjum: rok szkolny 2017/2018 - 4 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.; rok szkolny 2018/2019 - 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 72 godziny.

3. ZAJĘCIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE (1 440 GODZIN).

1) Młody bio- fizyko- chemik -Zajęcia rozwijające (288 godzin).

Tematyka: skład chemiczny organizmów, budowa organizmów, fotosynteza, układy nerwowe, eksperymenty, doświadczenia, nauka przez praktykę.

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144godziny.

Gimnazjum: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

2) Geografia za oknem (144 godziny).

Tematyka: Ziemia i Układ Słoneczny, ruchy Ziemi, kontynenty, Polska- położenie, ludność, gospodarka, praca z mapą. Nacisk położony będzie na naukę w formie eksperymentów i doświadczeń.

Gimnazjum: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

 

3) Matematyka- zajęcia rozwijające (360 godzin).

Tematyka: m. in. liczby naturalne, działania matematyczne, geometria, algebra, układ współrzędnych, równania i nierówności (poziom rozszerzony).

Szkoła Podstawowa: rok szkolny 2017/2018 - 3 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 108 godzin.; rok szkolny 2018/2019 - 4 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

Gimnazjum: rok szkolny 2017/2018 - 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 72 godziny; rok szkolny 2018/2019 - 1 grupa/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 36 godzin.

4) Zajęcia wyrównawcze z matematyki (360 godzin).

Tematyka: m. in. liczby naturalne, działania matematyczne, geometria, algebra, układ współrzędnych, równania i nierówności (poziom podstawowy).

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 3 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 216 godzin.

Gimnazjum: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

5) Przyroda (288 godzin).

Tematyka: między innymi obserwacja roślin i zwierząt, elementy przyrody, właściwości substancji, kierunki geograficzne, plan i skala, ukształtowanie terenu. Nacisk będzie położony na naukę w formie eksperymentów i doświadczeń.

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 288 godzin.

III. ZAJĘCIA DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO I WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

1. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (308 GODZIN).

Tematyka: m. in. diagnoza preferencji i możliwości rozwoju, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, poruszanie się po rynku pracy.

Gimnazjum: 2 lata, 77 uczniów (średnio 4 godziny na 1 ucznia).

2. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE (1 460 GODZIN).

1) Zajęcia indywidualne specjalistyczne z uczniem z niepełnosprawnością (576 godzin).

Tematyka: m. in. rozwiązywanie problemów uczniów z niepełnosprawnością.

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 3 osoby (średnio 2 godziny na osobę /tydzień) x 432 godziny.

Gimnazjum: 2 lata x 1 osoba (średnio 2 godziny na osobę /tydzień) x 144 godziny.

2) Indywidualne konsultacje psychologiczne (576 godzin).

Tematyka: m. in. rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów.

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 72 osoby (średnio 4 godziny na osobę) razem 288 godzin.

Gimnazjum: 2 lata x 72 osoby (średnio 4 godziny na osobę) 288 godzin.

3) Zajęcia logopedyczne (308 godzin).

Tematyka: m. in. wykrywanie i usuwanie wad wymowy, korygowanie zaburzeń mowy, techniki czytania i pisania.

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 2 grupy x 4 osoby x 77 godzin (średnio 1 godzina na grupę na tydzień), razem 154 godziny.

Gimnazjum: 2 lata x 2 grupy x 3 osoby x 77 godzin (średnio 1 godzina na grupę na tydzień), razem 154 godziny.


 

W RAMACH PROJEKTU ZOSTANIE DOFINANSOWANA BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KARCZMISKACH W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, SPRZĘT I WYPOSAŻENIE, SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE.