Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Pracownicy

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Służbowy adres email

Dyrekcja Z.S. w Karczmiskach

1

Piotr Długosz

piotrdyro@zs.karczmiska.com

2

Joanna Brzozowska-Samolej

brzozowskasamolejjoanna@zs.karczmiska.com

3

Beata Małecka-Perszko

malecka-perszkobeata@zs.karczmiska.com

4

Urszula Raczkiewicz

raczkiewiczurszula@zs.karczmiska.com

Pracownicy pedagogiczni Z.S. w Karczmiskach

1

Lidia Adamczyk-Hałas

adamczyk-halaslidia@zs.karczmiska.com

2

Dorota Adamczyk

adamczykdorota@zs.karczmiska.com

3

Edyta Adamczyk

adamczykedyta@zs.karczmiska.com

4

Ewa Baranowska

baranowskaewa@zs.karczmiska.com

5

Beata Budkowska-Liponoga

budkowska-liponogabeata@zs.karczmiska.com

6

Ryszarda Burek

burekryszarda@zs.karczmiska.com

7

Krzysztof Chruścicki

chruscickikrzysztof@zs.karczmiska.com

8

Barbara Dębowska

debowskabarbara@zs.karczmiska.com

9

Tadeusz Długosz

dlugosztadeusz@zs.karczmiska.com

10

Leszek Dołega

dolengaleszek@zs.karczmiska.com

11

Halina Firlej

firlejhalina@zs.karczmiska.com

12

Aleksandra Furtak

furtakaleksandra@zs.karczmiska.com

13

Iwona Głuska-Małecka

gluska-maleckaiwona@zs.karczmiska.com

14

Barbara Goliszek

goliszekbarbara@zs.karczmiska.com

15

Radosław Gołofit

golofitradoslaw@zs.karczmiska.com

16

Artur Jarski

jarskiartur@zs.karczmiska.com

17

Grażyna Kałdonek

kaldonekgrazyna@zs.karczmiska.com

18

Izabela Kaminska

kaminskaizabela@zs.karczmiska.com

19

Katarzyna Oroń

katarzynaoron@zs.karczmiska.com

20

Łukasz Kłak

klaklukasz@zs.karczmiska.com

21

Inga Kobiałka

kobialkainga@zs.karczmiska.com

22

Justyna Kołodziejczyk

kolodziejczykjustyna@zs.karczmiska.com

23

Marcin Koneczniak

koneczniakmarcin@zs.karczmiska.com

24

Katarzyna Kosik

kosikkatarzyna@zs.karczmiska.com

25

Agata Kozak

kozakagata@zs.karczmiska.com

26

Krzysztof Barcicki

krzysztofbarcicki@zs.karczmiska.com

27

Anna Kubiś

kubisanna@zs.karczmiska.com

28

Marta Kucharczyk-Maj

kucharczyk-majmarta@zs.karczmiska.com

29

Przemysław Kuśmierz

kusmierzprzemyslaw@zs.karczmiska.com

30

Anżela Kwiatkowska

kwiatkowskaanzela@zs.karczmiska.com

31

Andrzej Maciąg

maciagandrzej@zs.karczmiska.com

32

Agnieszka Madejek

madejekagnieszka@zs.karczmiska.com

33

Krzysztof Majchrzak

majchrzakkrzysztof@zs.karczmiska.com

34

Renata Morek

morekrenata@zs.karczmiska.com

35

Agnieszka Mroczkowska

mroczkowskaagnieszka@zs.karczmiska.com

36

Katarzyna Niewęgłowska-Rocha

nieweglowska-rochakatarzyna@zs.karczmiska.com

37

Maria Nowaczek

nowaczekmaria@zs.karczmiska.com

38

Agnieszka Olszowa

olszowaagnieszka@zs.karczmiska.com

39

Jolanta Olszowa

olszowajolanta@zs.karczmiska.com

40

Justyna Pastwa

pastwajustyna@zs.karczmiska.com

41

Bożena Popiołek

popiolekbozena@zs.karczmiska.com

42

Tomasz Popiołek

popiolektomasz@zs.karczmiska.com

43

Małgorzata Potocka-Jagodzińska

potocka-jagodzinskamalgorzata@zs.karczmiska.com

44

Anna Przybycień

przybycienanna@zs.karczmiska.com

45

Aneta Przychodzień

przychodzienaneta@zs.karczmiska.com

46

Monika Ptasińska-Romanowska

ptasinska-romanowskamonika@zs.karczmiska.com

47

Ewa Resztak

resztakewa@zs.karczmiska.com

48

Beata Sawicka

sawickabeata@zs.karczmiska.com

49

Dariusz Smaga

smagadariusz@zs.karczmiska.com

50

Renata Smaga

smagarenata@zs.karczmiska.com

51

Anna Szychowska

szychowskaanna@zs.karczmiska.com

52

Agata Tarkowska

tarkowskaagata@zs.karczmiska.com

53

Nina Tarkowska

tarkowskanina@zs.karczmiska.com

54

Agnieszka Toruńska

torunskaagnieszka@zs.karczmiska.com

55

Krystyna Tracz

traczkrystyna@zs.karczmiska.com

56

Marcin Walczyk

walczykmarcin@zs.karczmiska.com

57

Małgorzata Walencik

walencikmalgorzata@zs.karczmiska.com

58

Michał Walencik

walencikmichal@zs.karczmiska.com

59

Janina Wawer

wawerjanina@zs.karczmiska.com

60

Anna Witczak

witczakanna@zs.karczmiska.com

61

Elżbieta Wosik

wosikelzbieta@zs.karczmiska.com

62

Jolanta Żydek

zydekjolanta@zs.karczmiska.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Nr telefonów nauczycieli

Utworzono dnia 18.11.2020, 12:17