Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Etapy rozwoju mowy dziecka


Etapy rozwoju mowy dziecka

- Pierwsze miesiące życia (głużenie) – powstają przypadkowe dźwięki.

- Około szóstego miesiąca życia (gaworzenie) – zamierzone powtarzanie usłyszanych dźwięków.

1-2 rok życia – Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba itd.
 Dziecko wymawia samogłoski: a, o, u, e, i, y oraz spółgłoski: p, b, m, t, d, n.
 Pod koniec drugiego roku życia pojawiają się wypowiedzi dwuwyrazowe.

- 2-3 rok życia – Pojawiają się proste zdania. Dziecko wymawia samogłoski ą, ę oraz spółgłoski w, f, ś, ź, ć, dź, ń, l, k, g, ch, j, ł, s, z, c, dz.

- 4 rok życia - Pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż, r.

- 5 rok życia - Utrwalają się głoski sz, ż, cz, dż.

- 6 rok życia – Czasami głoska [r] pojawia się dopiero w tym czasie. Technika mówienia jest opanowana.