Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ,,EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI" NAUCZYCIELE

OGŁOSZENIE

O NABORZE UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU ,,EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI"

NAUCZYCIELE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARCZMISKACH PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW

DO PROJEKTU ,,EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI"

 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EFS NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje

Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu: od 2017-06-01 do: 2019-06-30

Typ projektu: I-lit. a, b, c)

Dokumenty rekrutacyjne: Regulamin projektu ,,Edukacja przyszłości" wraz  z załącznikami oraz informacje o projekcie dostępne są:

  1. w sekretariacie Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska,
  2. na stronie internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach www.zs.karczmiska,
  3. w biurze projektu, które znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1,

24-310 Karczmiska.

Dokumenty rekrutacyjne składać można do 21 sierpnia 2017 r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Karczmiskach lub w biurze projektu ,,Edukacja przyszłości" ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

 

ZADANIA W PROJEKCIE:

1.       Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT:

Tematyka: między innymi obsługa urządzeń cyfrowych i ich wykorzystanie w edukacji, cyfrowe metody kształcenia, bezpieczeństwo w sieci.

1 grupa x 13 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

2.       Innowacyjne metody edukacyjne:

Tematyka: między innymi rezultaty innowacyjnych projektów edukacyjnych, zasoby w sieci, kształtowanie postaw kreatywnych innowacyjnych i rozwijających pracę w grupie.

1 grupa x 13 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

3.       Nauczanie metodą eksperymentu.

Tematyka: między innymi założenia metodyczne, rodzaje eksperymentów i ich zastosowanie, cele nauczania metodą eksperymentu, możliwe efekty.

1 grupa x 15 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

4.       Pedagogika specjalna.

Tematyka: między innymi rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych stosowanie pomocy dydaktycznych w praktyce z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, równość szans w edukacji, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

1 grupa x 10 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

5.       Nauka programowania.

Tematyka: między innymi najbardziej popularne języki programowania (m.in. Java, C++), najbardziej efektywne metody nauczania programowania.

1 grupa x 4 osób x 32 godziny, 8 godzin/ miesiąc.

6.       Terapia pedagogiczna.

Tematyka: między innymi problemy rozwojowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, organizacja procesu terapeutycznego.

1 grupa x 12 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.