Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Procedury postępowania w sytuacjach nietypowych

ZAŁĄCZNIKI:

								

Agresywne zachowanie

Utworzono dnia 26.02.2019, 13:27

Atak terrorystyczny

Utworzono dnia 26.02.2019, 13:27

Atak terrorystyczny - postępowanie policji

Utworzono dnia 26.02.2019, 13:28

Bójka uczniów

Utworzono dnia 26.02.2019, 13:30

Choroba zakaźna

Utworzono dnia 26.02.2019, 13:30

Dyżury szkolne

Utworzono dnia 26.02.2019, 13:31

Epizod psychotyczny

Utworzono dnia 26.02.2019, 13:31

Ewakuacja szkoły

Utworzono dnia 26.02.2019, 13:34

Katastrofa budowlana

Utworzono dnia 26.02.2019, 13:34

Kontakt z mediami

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Kradzież w szkole

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Kryzys wychowawczy

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Organizacja dowozów szkolnych

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Organizacja imprez i uroczystości

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Osoba obca w szkole

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Palenie papierosów

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Podawanie leków

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Pożar szkoły

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Pożar i ewakuacja

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Promocja ucznia reprezentującego szkołę

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Przemoc psychiczna

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Przestępstwo ścigane z urzędu

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Przemoc fizyczna w st. do nauczyciela

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Przemoc psych. w stosunku do nauczyciela

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Przemoc pozaszkolna

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Przestępstwa ścigane na wniosek

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Uczeń nadmiernie opuszczający zajęcia

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Uczeń otrzymujący oceny niedostateczne

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Uczeń pod wpływem alkoholu

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnej

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Usprawiedliwanianie nieobecności

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Używanie wulgaryzmów

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Wandalizm na terenie szkoły

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Wpisy lekcyjne

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Wszawica w szkole

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:10

Wybór podręcznika

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Wybór programu nauczania

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Wypadek ucznia

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Zabójstwo - samobójstwo

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Zagrożenie bombowe

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Zakłócenie lekcji

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Zasady organizacyjne

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Zasady zachowania się ucznia w czasie lekcji

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Zatrzymanie ucznia przez policję

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Zawody szkolne

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Zawiadomienie o smierci ucznia

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Znaleznienie narkotyku lub sybstancji podobnej do narkotyku

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28

Żałoba po śmierci ucznia

Utworzono dnia 26.02.2019, 14:28