Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ,,EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI" UCZNIOWIE

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE UCZESTNIKÓW

DO PROJEKTU ,,EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI"

UCZNIOWIE

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARCZMISKACH PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW

DO PROJEKTU ,,EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI"

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EFS NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje

Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu: od 2017-06-01 do: 2019-06-30

Typ projektu: I-lit. a, b, c)

Dokumenty rekrutacyjne: Regulamin projektu ,,Edukacja przyszłości” wraz z załącznikami oraz informacje o projekcie dostępne są:

  1. w sekretariacie Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska,

  2. na stronie internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach www.zs.karczmiska.com,

  3. w biurze projektu, które znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1,

24-310 Karczmiska.

Dokumenty rekrutacyjne składać można do 21 sierpnia 2017 r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Karczmiskach lub w biurze projektu ,,Edukacja przyszłości" ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

 

 

ZADANIA W PROJEKCIE:

I. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KLUCZOWE KOMPETENCJE I POSTAWY UCZNIÓW.

1. JĘZYKI OBCE:

1) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (576 godzin):

Tematyka: m. in. gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się z języku angielskim (poziom rozszerzony).

Szkoła Podstawowa: 14 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 1008 godzin.

Gimnazjum: 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

2) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (576 godzin):

Tematyka: m. in. gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się z języku angielskim (poziom podstawowy) oraz na powtórzenie i utrwalenie treści sprawiających uczniom trudności.

Szkoła Podstawowa: 14 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 1008 godzin.

Gimnazjum: 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

3) Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego (74 godziny):

Tematyka: m. in. gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku niemieckim (poziom rozszerzony).

Gimnazjum: 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 74 godziny.

4) Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego (74 godziny):

Tematyka: m. in. gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku niemieckim (poziom podstawowy) oraz na powtórzenie i utrwalenie treści sprawiających uczniom trudności.

Gimnazjum: 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 74 godziny.

 

 

 

2. ICT/PROGRAMOWANIE:

Zajęcia rozwijające z ICT/programowania (360 godzin).

Tematyka: kodowanie od podstaw, najbardziej popularne języki programowania (np. Java, C++), porównywanie różnych języków programowania i ich specyfiki.

Szkoła Podstawowa: 6 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 216 godzin,

Gimnazjum: 4 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

3. ZAJĘCIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE (720 godzin).

1) Młody bio- fizyko- chemik -zajęcia rozwijające (144 godziny).

Tematyka: skład chemiczny organizmów, budowa organizmów, fotosynteza, układy nerwowe, eksperymenty, doświadczenia, nauka przez praktykę.

Szkoła Podstawowa: 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 72 godziny,

Gimnazjum: 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 72 godziny.

2) Geografia za oknem (72 godziny).

Tematyka: Ziemia i Układ Słoneczny, ruchy Ziemi, kontynenty, Polska- położenie, ludność, gospodarka, praca z mapą. Nacisk położony będzie na naukę w formie eksperymentów i doświadczeń.

Gimnazjum: 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 72 godziny.

3) Matematyka- zajęcia rozwijające (180 godzin).

Tematyka: m. in. liczby naturalne, działania matematyczne, geometria, algebra, układ współrzędnych, równania i nierówności (poziom rozszerzony).

Szkoła Podstawowa: 3 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 108 godzin,

Gimnazjum: 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 72 godziny.

4) Zajęcia wyrównawcze z matematyki (180 godzin):

Tematyka: m. in. liczby naturalne, działania matematyczne, geometria, algebra, układ współrzędnych, równania i nierówności (poziom podstawowy).

Szkoła Podstawowa: 3 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 108 godzin,

Gimnazjum: 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 72 godziny.

5) Przyroda (144 godziny).

Tematyka: m. in. obserwacja roślin i zwierząt, elementy przyrody, właściwości substancji, kierunki geograficzne, plan i skala, ukształtowanie terenu. Nacisk będzie położony na naukę w formie eksperymentów i doświadczeń.

Szkoła Podstawowa: 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 288 godzin.

 

II. ZAJĘCIA DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO I WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (160 godzin).

Tematyka: m. in. diagnoza preferencji i możliwości rozwoju, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, poruszanie się po rynku pracy.

Gimnazjum: 77 uczniów (średnio 4 godziny na 1 ucznia).

2. Wsparcie specjalistyczne (1 460 godzin).

1) Zajęcia indywidualne specjalistyczne z uczniem z niepełnosprawnością (276 godzin).

Tematyka: m. in. rozwiązywanie problemów uczniów z niepełnosprawnością.

Szkoła Podstawowa: 3 osoby (średnio 2 godziny na osobę /tydzień) x 207 godzin,

Gimnazjum: 1 osoba (średnio 2 godziny na osobę /tydzień) x 69 godzin.

2) Indywidualne konsultacje psychologiczne (280 godzin).

Tematyka: m. in. rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów.

Szkoła Podstawowa: 72 osoby (średnio 4 godziny na osobę) razem 140 godzin,

Gimnazjum: 72 osoby (średnio 4 godziny na osobę) 140 godzin.

3) Zajęcia logopedyczne (156 godzin).

Tematyka: m. in. wykrywanie i usuwanie wad wymowy, korygowanie zaburzeń mowy, techniki czytania i pisania.

Szkoła Podstawowa: 2 grupy x 4 osoby x 77 godzin (średnio 1 godzina na grupę na tydzień), razem 78 godzin,

Gimnazjum: 2 grupy x 3 osoby x 77 godzin (średnio 1 godzina na grupę na tydzień), razem 78 godzin.