Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

NABÓR PERSONEU PROJEKTU

Utworzono dnia 21.02.2024
 1. PROWADZENIE ZAJĘĆ TEATRALNYCH zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne w tym kształtowanie umiejętności autoprezentacji, panowanie nad stresem, komunikacja międzykulturowa.

02.2024 r.- 01.2025 r. 2 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 2 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, radzenie sobie ze stresem, frustracją, asertywnością, komunikacja, budowanie relacji, rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów.

02.2024 r. - 01.2025 r. min. 40 osób średnio 4h konsultacji indywidualnych na osobę łącznie 160 godzin.

02.2025 r. - 01.2026 r. min. 40 osób średnio 4h konsultacji indywidualnych na osobę łącznie 160 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do pracy psychologa z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy tym rozwijanie przedsiębiorczości, otwartość, wrażliwość na potrzeby innych.

02.2024 r.- 01.2025 r. 1 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 60 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 1 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 60 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. J. ANGIELSKI zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, porozumiewanie się w j. angielskim w sytuacjach praktycznych, zajęcia w formie warsztatów tematycznych.

02.2024 r.- 01.2025 r. 4 grupy  min. 8 osobowe 1h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 4 grupy  min. 8 osobowe 1h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do nauczania j. angielskiego z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. J. NIEMIECKI zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, porozumiewanie się w j. niemieckim w sytuacjach praktycznych, zajęcia w formie warsztatów tematycznych.

02.2024 r.- 01.2025 r. 2 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 2 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do nauczania j. niemieckiego z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE - SZACHY zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, ocena ryzyka, myślenie logiczne, umiejętność podejmowania decyzji.

02.2024 r.- 01.2025 r. 2 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 2 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. ROBOTYKA zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, programowanie i budowa robotów, rozwijanie zainteresowań.

02.2024 r.- 01.2025 r. 6 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 360 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 6 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 360 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE DRONÓW zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, programowanie i sterowanie dronami, praktyczne zastosowanie technologii cyfrowych.

02.2024 r.- 01.2025 r. 2 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 2 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. ZIELONA TRANSFORMACJA zajęcia rozwijające kompetencje zielone zasady tworzenia ogrodu permakulturowego, ochrona środowiska, promocja zdrowego stylu życia.

02.2024 r.- 01.2025 r. 2 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 2 grupy  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. ZAJĘCIA PLASTYCZNE zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania uczniów, tworzenie i odbiór sztuki, ekspresja przez sztukę, niwelowanie napięcia, rozwijanie talentów.

02.2024 r.- 01.2025 r. 8 grup  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 480 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 8 grup  min. 8 osobowe 2h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 480 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. CERAMIKA zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania uczniów, rozwój wrażliwości estetycznej, wyrażanie siebie, rozwijanie talentów.

02.2024 r.- 01.2025 r. 1 grupa  min. 8 osobowe 4h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 1 grupa  min. 8 osobowe 4h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 120 godzin.

Wymagania: kwalifikacje i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE wykrywanie i usuwanie wad wymowy, korygowanie zaburzeń mowy.

02.2024 r.- 01.2025 r. 5 grup  min. 4 osobowe 1h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 150 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 5 grup  min. 4 osobowe 1h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 150 godzin.

Wymagania: kwalifikacje do prowadzenia logopedii i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. TERAPIA PEDAGOGICZNA praca nad przywróceniem pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej.

02.2024 r.- 01.2025 r. 6 grupa  min. 4 osobowe 1h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 180 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 6 grupa  min. 4 osobowe 1h/tydz./gr*30 tygodni łącznie 180 godzin.

Wymagania: kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej i zdolność do pracy
z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. REWALIDACJA usprawnianie funkcji niezaburzonych u dziecka z niepełnosprawnością, niwelowanie funkcji zaburzonych.

02.2024 r.- 01.2025 r. 7 osób po 2h/tydz/os. *30 tygodni łącznie 420 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 7 osób po 2h/tydz/os. *30 tygodni łącznie 420 godzin.

Wymagania: kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji i zdolność do pracy z uczniami
na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. TERAPIA SI. terapia objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

02.2024 r.- 01.2025 r. 4 osoby po 1h/tydz/os. *30 tygodni łącznie 120 godzin.

02.2025 r.- 01.2026 r. 4 osoby po 1h/tydz/os. *30 tygodni łącznie 120 godzin.

Wymagania: kwalifikacje do prowadzenia zajęć SI i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

 1. DORADZTWO EDUKACYJNO–ZAWODOWE zajęcia indywidualne(kl. VIII), diagnoza preferencji i możliwości rozwoju, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, poruszanie się po rynku pracy.

02.2024 r. - 01.2025 r. min. 40 osób średnio 2h konsultacji indywidualnych na osobę łącznie 80 godzin.

02.2025 r. - 01.2026 r. min. 45 osób średnio 2h konsultacji indywidualnych na osobę łącznie 90 godzin.

Wymagania: kwalifikacje do prowadzenia zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego
i zdolność do pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej, pasja do prowadzenia tego typu zajęć, preferowany nauczyciel początkujący lub mianowany.

 

ZAŁĄCZNIKI:

CV

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:00

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:01

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PERSONELU PROJEKTU

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:36

KLAUZULA INFORMACYJNA

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:06

KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:09

OŚWIADCZENIE O ZAANGAŻOWANIU ZAWODOWYM

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:39

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:40

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:23

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:24

OŚWIADCZENIE ZGODA NA PRZEPROWADZENIE WYWIADU

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:28

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Utworzono dnia 21.02.2024, 20:29