Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach

Utworzono dnia 06.11.2020

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

z dnia 6 listopada 2020 r.

 

Informuję, że w związku z rozrządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszone zostają na czas oznaczony od dnia 09.11.2020 r. do dnia 29.11.2020 r. zajęcia
w Zespole Szkół w Karczmiskach w kl. I-VIII.

 

Informuję, że zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Wszystkie informacje na temat zdalnego nauczania znajdą Państwo na stronie Internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach.

 

 

 

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie

Utworzono dnia 06.11.2020, 19:41