Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Kolejna transza sprzętu dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach

Utworzono dnia 16.11.2020

W dniu 22 października 2020 r. Wójt Gminy Karczmiska przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Karczmiskach w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w systemie kształcenia zdalnego”drugą transzę sprzętu tj.: 20 szt. laptopów z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi. Sprzęt będzie służył do kształcenia zdalnegouczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach.Wartość sprzętu z ubezpieczeniem to– 53 028,17zł.

Należy nadmienić, że jest to kolejna transzasprzętu przekazanego tej placówce w b.r.
W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” w maju i sierpniu b.r. Wójt Gminy przekazał 19 szt.laptopów z oprogramowaniem, zestawami słuchawkowymi i ubezpieczeniem dla Szkoły Podstawowej o wartości – 59 854,84 zł.   
    
Łącznie w 2020 r. placówka w Karczmiskach została doposażona (w ramach 2 grantów otrzymanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa)w39 szt. nowego sprzętu komputerowego do systemu kształcenia zdalnego uczniówo łącznej wartości – 112 883,01 zł.                                

                                                                                                                                                             Sławomir Goliszek

 

Sprzęt został sfinansowany w ramach projektów grantowych: pn. „Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+  – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.