Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2020 14.10.2020 r.

Utworzono dnia 12.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej to Święto nauczycieli i wszystkich związanych z oświatą.

Ale przede wszystkim to Święto tych, którzy postanowili uczyć innych.

To wielkie wyzwanie. Bo aby uczyć samemu trzeba mieć wiedzę. Ale by dobrze uczyć nie tylko trzeba mieć wiedzę, ale trzeba chcieć i umieć tą wiedzę przekazać.

Zadajmy sobie pytanie. Dlaczego postanowiłam/em zostać nauczycielem?, Dlaczego wybrałam/em właśnie ten zawód? Dlaczego postanowiłam/em pracować w szkole?

Idealnie było by odpowiadając na te pytania posłużyć się słowami Alberta Einsteina

„Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia”.

Ale pewnie każdy z nas ma swoją odpowiedz.

Bez względu jednak na to jak sobie odpowiedzieliśmy musimy zdać sobie sprawę, że bycie nauczycielem to wielkie wyzwanie i wielka odpowiedzialność.

To nauczyciele od najmłodszych lat nauczają i wpływają na osobowość młodych ludzi.

To nauczyciele mają wpływ na to, jakimi ludźmi będą ich uczniowie w przyszłości, choć
w dużej mierze zależy to od nich samych i ich rodziców, ale i od tego czy potrafią nam zaufać i pozwolą poprowadzić właściwą drogą. Zdobycie takiego zaufania to wielkie wyzwanie dla nauczyciela, ale zarazem wielka odpowiedzialność.

Bycie nauczycielem i wychowawcą to ogromna sztuka, wymaga nie tylko wiedzy
i doświadczenia, ale przede wszystkim zdobycia zaufania i szacunku młodych ludzi, uczniów i wychowanków oraz ich rodziców.

Uczyć, to znaczy mieć wpływ na życie wielu.

Nie ważne to, że musimy sprostać zmianom i wyzwaniom, jakie stawia przed nami współczesna oświata oraz sprostać sytuacji, w jakiej obecnie wszyscy żeśmy się znaleźli. Ważne jest to abyśmy jak najlepiej nauczali.

Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach i obecnej sytuacji nie jest łatwo być nauczycielem, ale to droga, którą sami sobie wybraliśmy, którą chcemy podążać. Nie jest to łatwa droga, ale droga przynosząca często wiele satysfakcji.

Ważne są, więc chwile, które dają poczucie ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczność uczniów, z którymi dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniem, dla których
po prostu jesteśmy. Obyśmy takich momentów doświadczyli jak najwięcej.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich związanych z edukacją, wszak edukacja
to nie tylko nauka, to postrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw,
to kształtowanie postaw szlachetnych, to kształcenie w kierunku rozwoju najlepszych ludzkich wartości.

A to wszystko czynią ludzie związani z oświatą.

Chciałem, więc serdecznie podziękować nauczycielom, ale i pozostałym pracownikom
za Państwa pracę, trud i poświęcenia dla naszej szkoły. Wiem, że czasem jest ciężko, zwłaszcza, kiedy cały Świat walczy z pandemią KORONAWIRUSA SARS-COV-2.

Wiem, że są duże wymagania. Ale wiem, że starają się Państwo temu podołać,
za co serdecznie dziękuję. Chciałbym wyrazić swoje słowa uznania i serdecznie podziękować za trud i codzienne zaangażowanie w pracę z dziećmi, młodzieżą i wychowankami.

Dziękuję wszystkim związanym z oświatą: rodzicom, wszystkim osobom z organu prowadzącego, oraz instytucjom wspierającym działalność dydaktyczną i wychowawczą Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Nie mogę pominąć także pracowników administracji i obsługi oświatowej. W imieniu własnym oraz pedagogów pragnę państwu podziękować za trud, bez którego sprawne działanie szkół i przedszkola nie byłoby możliwe.

Wszyscy troszczą się o to, aby warunki nauki i wychowania w naszej gminie były jak najlepsze.

Dziękuję Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej, jakości pracy naszej szkoły i przedszkola.

Dziękuję wszystkim za pracę, jaką wkładacie Państwo w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.

Dziękuję za sumienną codzienną pracę, życzliwość, ofiarność i pomoc, która służy dobru wspólnemu.

Dziękuję byłym pracownikom oświaty emerytom i rencistom w imieniu swoim i pozostałych czynnych nauczycieli za to, że byliście, jesteście i za to, że mogliśmy się od was tak wiele nauczyć.

Drodzy uczniowie pamiętajcie o swoich nauczycielach nie tylko w takim dniu jak dzisiejszy. To dzięki nim uda wam się wiele osiągnąć. Wystarczy tylko chcieć i zaufać tym, którzy chcą dla was jak najlepiej. 

Wam drodzy nauczyciele życzę przede wszystkim zdrowia, spokoju wytrwałości
i cierpliwości.

Życzę abyście zawsze byli inspiracją dla młodszych pokoleń, potrafili przekazywać wiedzę tak jak najlepiej potraficie, podejmowali tyko trafne decyzje i mieli satysfakcję
z wykonywanej pracy i podejmowanych działań. Niech każdy kolejny dzień przynosi Państwu wiele wspaniałych i przyjemnych niespodzianek. Niech zawsze w Państwa sercach gości radość i zadowolenie.

Niech nigdy Państwu nie zabraknie wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia wymarzonych celów.

Wszystkim związanym z oświatą życzę, aby wysiłek wkładany w pracę z dziećmi
i młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.

Niech wybrana droga zawodowa przynosi Państwu zadowolenie oraz uznanie i szacunek społeczeństwa.

Życzę wytrwałości w pełnieniu niełatwej służby, jakiej się Państwo podjęli, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

JESZCZE RAZ WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO BARDZO DZIĘKUJĘ

 

 

BĘDZIE DOBRZE:)

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

 

                         Piotr Długosz

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2020 14.10.2020 r.

Utworzono dnia 12.10.2020, 21:40