Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Kalendarz imprez i uroczystości

 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach

w roku szkolnym 2019/20

 

Lp.

Rodzaj

uroczystości/

imprezy

Termin

realizacji

Odpowiedzialni

 

1.

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

14.10.2019 r.

(poniedziałek)

 

Hala Sportowa

Godz. 9.00

 

Kl. I- VIII

Lider – A. Mroczkowska

Część artystyczna i internet: Justyna Kołodziejczyk, Aneta Przychodzień

Plan przebiegu i słowo wiążące: L.A. - Hałas

Oprawa muzyczna: E. Resztak

Poczet sztandarowy: M. Walczyk

Nagłośnienie: R. Gołofit

Zredagowanie i drukowanie/2 tygodnie przed imprezą/ – A. Jarski, K. Barcicki

Rozdanie zaproszeń: L. A. Hałas

Obsługa techniczna: D. Smaga, Ł. Kłak, T. Popiołek, K. Majchrzak /konserwatorzy /krzesła, plan usadzenia, sprzątanie/

Kwiaty dla pracowników /kontakt z RR/ - B. Dębowska

Videofilmowanie- M. Koneczniak

Dekoracja stołu i przygotowanie poczęstunku- M. Ptasińska – Romanowska, A. Przybycień, E. Baranowska, B. Dębowska, obsługa

Dekoracja: I. Kamińska, J. Olszowa

2.

Ślubowanie klas I

SP Karczmiska

08.10. 2019 r.

(wtorek)

 

Mała Sala Gimnastyczna

 

Godz. 8.30

 

Kl. I - III

 

Lider: E. Wosik

Część artystyczna, plan przebiegu i internet: R. Morek, E. Wosik

Oprawa muzyczna: A. Kwiatkowska

Poczet sztandarowy: M. Walczyk

Nagłośnienie: M. Walencik

Zredagowanie zaproszeń /2 tygodnie przed imprezą/ - M. Walencik

Drukowanie i rozdanie zaproszeń /przygotowanie uczniów – dwa tygodnie przed imprezą/: M.Walczyk, Ł. Kłak

Obsługa techniczna: T. Popiołek, K. Majchrzak, konserwatorzy

Videofilmowanie- M. Koneczniak

Dekoracja: I. Kamińska, N. Wawer

3.

Pasowanie na czytelnika Szkoła Filialna
w Głusku

30.10.2019

(środa)

Lider: M. Nowaczek

Część artystyczna, plan przebiegu, dekoracja
i Internet
: Bożena Popiołek

Osoby współpracujące: rodzice

4.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości

7 listopada 2019 r.

(czwartek)

Mała Sala Gimnastyczna

 

Godz. 9.00

 

Kl. I - III

Lider: J. Wawer

Współpraca: A. Tarkowska

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odzyskanie niepodległości przez Polskę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 listopada 2019r.

(piątek)

 

Mała Sala Gimnastyczna

 

Godz. 9.00

 

Kl. IV – VIII

 

 

Lider – A. Mroczkowska

Część artystyczna i internet: A. Furtak, B.B. Liponoga

Plan przebiegu, i słowo wiążące: B. Sawicka

Oprawa muzyczna: A. Kwiatkowska

Poczet sztandarowy: M. Walczyk

Nagłośnienie: R. Gołofit

Zredagowanie zaproszeń /2 tygodnie przed imprezą/ A. Maciąg

Drukowanie i rozdanie zaproszeń – K. Barcicki, K. N. Rocha

Obsługa techniczna: D. Smaga, L. Dołęga, K. Majchrzak, konserwatorzy /krzesła, plan usadzenia, sprzątanie/

Videofilmowanie- M. Koneczniak

 

6.

Turniej robotyczny

14.12.2019 r.

(sobota)

Lider: Beata Małecka-Perszko

Dekoracja: I. Kamińska, A. Przychodzień

Komitet organizacyjny – B. M. – Perszko / przydział zadań
i obowiązków/

Obowiązki przydzielone zostaną wg harmonogramu

7.

Jasełka/Wigilia szkolna

Szkoła filialna
w Głusku

19.12.2019 r.

(czwartek)

Godz. 9.00

Lider: B. Popiołek

Współpraca: ks. P. Chibowski, M. Nowaczek, rodzice

8.

Boże

Narodzenie/

Apel+ wigilia szkolna

 

 

20.12.2019 r.

(piątek)

 

 

 

Godz. 8.30

Kl. I – III

 

Godz. 10.45

Kl. IV - VIII

 

 

Lider – B. Goliszek

Część artystyczna, przebieg, internet: A. Tarkowska, N. Wawer, K. Kosik

Dekoracja- I. Kamińska, R. Morek, E. Wosik

Nagłośnienie-R. Gołofit

Oprawa muzyczna- E. Resztak

Videofilmowanie - M. Koneczniak

Obsługa techniczna- Ł. Kłak, L. Dołęga, K. Majchrzak, konserwatorzy

Gazetka na korytarzu – B. Sawicka

Zredagowanie życzeń z okazji świąt (na dwa tygodnie przed imprezą): K. Kosik

Zredagowanie zaproszeń (dwa tygodnie przed imprezą): R. Morek

Drukowanie życzeń i zaproszeń: M. Koneczniak

Rozdanie zaproszeń (przygotowanie uczniów – dwa tygodnie przed imprezą): B. Goliszek, K. Kosik

Przygotowanie stołów dla klas: wychowawcy w klasach.

 

9.

Erasmus –

/przyjęcie gości/

4 razy

2019/2020

Lider: M. P. Romanowska / przydział zadań i obowiązków/

Osoby współpracujące: nauczyciele - uczestnicy wyjazdów zagranicznych

Część artystyczna – A. Toruńska, H. Firlej

10.

Festiwal Kolęd
i Pastorałek

 

 

04. 01.2020

(sobota)

 

Mała Sala Gimnastyczna

Lider – A. Kwiatkowska

Przydział zadań- wg. odrębnego harmonogramu

Osoby wspierające : nauczyciele szkoły podstawowej

Dekoracja – I. Kamińska, E. Wosik, R. Morek, obsługa szkoły

Nagłośnienie –M. Walencik i R. Gołofit

Videofilmowanie – M. Koneczniak

11.

Konkurs literacko-plastyczny
„W świecie poezji…”

Szkoła filialna
w Głusku

10.03.2020 r.

(wtorek)

 

Szkoła Filialna

w Głusku

 

Lider: M. Nowaczek

Współpraca: B. Popiołek

12.

Apel Wielkanocny

08. 04.2020

(środa)

 

Godz. 9.45

 

Mała Sala Gimnastyczna

Kl. IV - VIII

 

Lider: Agnieszka Mroczkowska

Część artystyczna, przebieg, internet J. Olszowa,

Katecheci

Dekoracja- I. Kamińska, E. Resztak

Nagłośnienie-M. Walencik

Oprawa muzyczna- R. Gołofit

Videofilmowanie - M. Koneczniak

Obsługa techniczna- T. Popiołek, D. Smaga, L. Dołęga, K. Majchrzak, konserwatorzy

Gazetka na korytarzu – T. Długosz

Zredagowanie życzeń z okazji świąt (na dwa tygodnie przed imprezą): Ks. K. Chruścicki

Zredagowanie zaproszeń (dwa tygodnie przed imprezą): B. Dębowska

Drukowanie życzeń i zaproszeń: M. Koneczniak

Rozdanie zaproszeń (przygotowanie uczniów – dwa tygodnie przed imprezą): L. A. - Hałas

 

13.

Wielkanocne śniadanko

Klas I, II, III

08.04.2020

(środa)

Kl. I sala 2.5

Kl. II sala 0.4

Kl. III sala 2.3

 

Lider: R. Morek

Organizatorzy: E. Wosik, K. Kosik, B. Goliszek, A. Tarkowska, J. Wawer.

Współpraca: rodzice

14.

Poranek Wielkanocny

Szkoła Filialna
w Głusku

08.04.2020 r.

(Środa)

8.30

Lider: B. Popiołek

Współpraca: ks. P. Chibowski, M. Nowaczek,

15.

Forum Robotyczne

08. 05. 2020

(piątek)

Lider: Beata Małecka-Perszko

Komitet organizacyjny – B. M. – Perszko / przydział zadań
i obowiązków/

Osoby współpracujące – K. Barcicki, M. Walencik, A. Jarski, K. Kosik, B. B. Liponoga, M. Koneczniak, R. Gołofit

 

16.

Dzień Patrona

SP

 

29. 05. 2020 r.

(piątek)

 

Godz. 10.00

 

Mała Sala Gimnastyczna

 

Kl. IV – VIII

 

Kl. I – III

Konkurs plastyczny
i ekspozycja prac

 

Lider – A. Mroczkowska

Część artystyczna, przebieg, 3nternet: A. Madejek, N. Tarkowska

Dekoracja- I. Kamińska, B. Sawicka, obsługa szkoły

Nagłośnienie- R. Gołofit

Oprawa muzyczna- E. Resztak, A. Kwiatkowska

Videofilmowanie – M. Koneczniak

Obsługa techniczna- D. Smaga, A. Maciąg, T. Popiołek, konserwatorzy

Gazetka na korytarzu - K. N. – Rocha

Sztandar – M. Walczyk

Zredagowanie zaproszeń /dwa tygodnie przed imprezą/– B. Dębowska

Drukowanie i rozdanie zaproszeń/przygotowanie uczniów – dwa tygodnie przed imprezą/: A. Przybycień, M. P. – Jagodzińska

17.

Dzień Dziecka
i Święto Sportu

01.06.2020 r.

(poniedziałek)

 

Lider – M. Walczyk

N – le I – III i n-le w-f.

Forma imprezy – do ustalenia

Organizacja imprezy –nauczyciele w-f

Reszta wg dodatkowego załącznika, przygotowanego przez nauczycieli w-f

18.

Zakończenie roku szkolnego

2019/2020

26.06.2020 r.

Lider – A. Mroczkowska

Plan przebiegu, słowo wiążące klas– J. Olszowa

Część artystyczna, internet –A. Kwiatkowska, E. Baranowska

Poczet sztandarowy i tekst na przekazanie sztandaru –M. Walczyk

Oprawa muz. na sali gimn.- A. Kwiatkowska

Oprawa muz. mszy – E. Resztak

Dekoracja – I. Kamińska, M. P. Romanowska

Nagłośnienie – R. Gołofit

Przekazanie księgi pamiątkowej oraz tabloo – M. Walczyk

Obsługa techniczna – K. Barcicki, A. Maciąg

Videofilmowanie - M. Koneczniak

Zredagowanie zaproszeń / dwa tygodnie przed imprezą/-H. Firlej

Drukowanie: M. Walencik

Rozdanie zaproszeń /przygotowanie uczniów – dwa tygodnie przed imprezą/ - J. Kołodziejczyk

Kwiaty dla nauczycieli – T. Długosz

Transport dzieci /grafik/ - A. Jarski

19.

Rozpoczęcie

roku szkolnego

2020/2021

 

01.09.2020 r.

Lider – A. Kozak

Zredagowanie zaproszeń /dwa tygodnie przed imprezą/ A. Przybycień

Drukowanie i rozdanie zaproszeń/przygotowanie uczniów – dwa tygodnie przed imprezą/ M. Koneczniak

Oprawa muzyczna : E. Resztak

Videofilmowanie – Marcin Koneczniak

Sztandar szkolny: M. Walczyk

Nagłośnienie: M. Walencik

Dekoracja: I. Kamińska, L. A. - Hałas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE:

 

Lp.

Rodzaj

uroczystości/

imprezy

Termin

realizacji

Odpowiedzialni

 

1.

Wybory do SU

Szkoła Podstawowa

 

wrzesień 2019

Organizacja, Internet – nowi opiekunowie SU

wybór opiekuna - opiekunowie SU: B. Budkowska - Liponoga, A. Furtak

wybory uczniów – nowi opiekunowie SU

2.

Narodowe Czytanie

9 września 2019r.

Organizacja i przygotowanie uczniów- A.Toruńska, A. Mroczkowska, A. Furtak

 

3.

Dzień Papieski

 

październik 2019

Odpowiedzialni - katecheci

Forma:

*tematyczne katechezy

*gazetki okolicznościowe

*audycja przez radiowęzeł

4.

Dyskoteka

Integracyjna

SP

(kl. IV-VIII)

 

wg kalendarza SU

 

Organizacja – SU – opiekunowie SU

Opieka: nauczyciele klas /według rocznego harmonogramu przygotowanego przez SU/

Internet- opiekunowie SU

Nagłośnienie: M. Walencik/R. Gołofit

5.

Dyskoteka

Andrzejkowa

 

wg kalendarza SU

 

Opieka – nauczyciele klas /według rocznego harmonogramu przygotowanego przez SU/

Organizacja – opiekunowie SU

Internet- opiekunowie SU

Nagłośnienie: M. Walencik/R.Gołofit

6.

Mikołajki

 

6 grudnia 2019

Organizacja: Rada Rodziców

Pomoc - SU

7.

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

 

grudzień 2019

Organizacja: L. A. Hałas, A. Przychodzień, A. Jarski, B.Goliszek, SU

8.

Szlachetna Paczka

grudzień 2019

Organizacja: A. Jarski

9.

Kiermasz Świąteczny

Grudzień 2019

Organizator: I. Kamińska

 

10.

Dyskoteka

Karnawałowa

 

wg kalendarza SU

 

Opieka: wszyscy nauczyciele –wg harmonogramu SU

Organizacja: Rada Rodziców

Internet –SU

Nagłośnienie: M. Walencik

11.

Święto

Uchwalenia

Konstytucji

3-go Maja

 

maj 2020

Odpowiedzialni -

Forma:

*tematyczne lekcje wychowawcze /wychowawcy klas/

*gazetki okolicznościowe / B. Sawicka, B. Dębowska/

*audycja przez radiowęzeł /opiekunowie radiowęzła/